VVD en D66 willen met nieuw kabinet isolatie, zonnepanelen en warmtepompen forser ondersteunen

VVD en D66 willen met een nieuw kabinet huishoudens en het kleine mkb helpen te verduurzamen door investeringen in isolatie, hybride warmtepompen en zonnepanelen op daken forser te ondersteunen.

Dat blijkt uit het ‘Document op hoofdlijnen’ dat Mark Rutte en Sigrid Kaag afgelopen zomer hebben geschreven als onderdeel van de formatie van een nieuw kabinet.

VVD en D66
De Tweede Kamer gaf eind juni de opdracht aan informateur Hamer om de fractievoorzitters van VVD en D66 onder haar begeleiding het document te laten schrijven zodat andere partijen zouden kunnen aanschuiven. Nu de formatie afgelopen week mislukt is en informateur Hamer haar eindverslag heeft aangeboden, is ook het hoofdlijnendocument openbaar geworden.

Duurzame economie
Het document bevat 4 lijnen waarvan ‘de nieuwe, duurzame economie met sterker verdienvermogen’ er één is. VVD en D66 schrijven in het document een vooruitstrevend klimaatbeleid te willen gaan voeren.

‘De klimaat- en energietransitie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een grote kans. Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 werken we aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert, met oog voor biodiversiteit. Een volgend kabinet moet de ambitie hebben voorop te lopen met verstandig beleid en bijbehorende innovatie. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat de klimaattransitie voor huishoudens en mkb-ondernemers haalbaar en betaalbaar blijft. We voeren het Klimaatakkoord uit en borgen met doorgerekende plannen het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in de Klimaatwet. We verhogen de klimaatdoelen voor 2030, nemen extra maatregelen, en voldoen ten minste aan het doel van de Green Deal van de EU (55 procent). Dat vraagt een sterke regierol van de overheid en extra inspanningen van alle sectoren.’

Groene industriepolitiek
De grootste winst is volgens de 2 partijen te behalen in de industrie. ‘We voeren groene industriepolitiek zodat het bedrijfsleven versneld een grote sprong kan maken op duurzaamheid om daarmee het verdienvermogen op lange termijn overeind te houden en er schaal en slagkracht ontstaan waar ook andere sectoren van kunnen profiteren. Mede met publieke investeringen versnellen we de aanleg van cruciale energie-infrastructuur. We halen opties voor ná 2030 naar voren, zoals extra wind op zee en zonnepanelen op daken, doorbraken in de circulaire economie, elektrificatie van productieprocessen en opschaling van waterstof. Bedrijven worden geholpen en gesubsidieerd om de klimaatambitie waar te maken en vervuiling krijgt een realistische prijs. De groene industriepolitiek is wel wederkerig. Tegenover investeringen vanuit de overheid, zorgt een verhoogde doelstelling van de industrie ervoor dat Nederland de verhoogde klimaatdoelstelling haalt.’

Zonnepanelen
‘Huishoudens en het kleine mkb worden ontzorgd door onder meer het forser ondersteunen van investeringen in isolatie, hybride warmtepompen, zonnepanelen op daken en het bijmengen van groen gas’, vervolgt het hoofdlijnendocument. ‘We gaan met onderwijsinstellingen en sociale partners maximaal aan de slag om vakmensen op te leiden en, waar nodig, om of bij te scholen voor voldoende tempo in de energietransitie. Met meer hergebruik van eindige grondstoffen wordt het makkelijker de klimaatdoelen te halen. Daarom komt er een ambitieus klimaatdoel voor circulaire economie en een uitvoeringsprogramma om dat te bereiken met regulering, het beter beprijzen van milieuschade en extra ondersteuning voor bedrijven om de transitie naar circulaire (productie)processen te ondersteunen. De overheid kan ook zelf meer doen, onder andere door volledig circulair aan te besteden.’

In het document is ook te lezen dat woningcorporaties in staat worden gesteld om extra te investeren in woningbouw en verduurzaming.

 

Friesland Solar maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op sluiten te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan.